پریسا مندالی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پریسا مندالی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس بهداشت محیط بيمارستان امام حسين 1390/8 - 1392/8