مهدی علیزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی علیزاده

محل سکونت: آذربایجان شرقی - میانه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 17.67
آزاد میانه 1387 - 1389