علیرضا قزوینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا قزوینی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Word
کار با اینترنت

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر کنترل کیفیت و تضمین کیفیت کنتور سازی ایران 1369/6 - 1395/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.57
آزاد قزوین 1373 - 1377