احسان حاجی علیلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان حاجی علیلو

محل سکونت: آذربایجان غربی - خوى

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموزی سیمان آذرابادگان خوی 1392/5 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد متالورژی
– کارشناسی – معدل: 15.10
صنعتی سهند 1388 - 1392