علی اصغر حبیب پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اصغر حبیب پور

محل سکونت: مازندران - بهشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند وزارت دفاع 1391/6 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک سیالات
– کارشناسی – معدل: 13.60
صنعتی بابل 1384 - 1389
مهندسی مکانیک جامدات
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.70
مالک اشتر تهران 1390 - 1391