نیما یوسف پور گیاشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیما یوسف پور گیاشی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور ومدرس کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) 1393/6 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نفت حفاری
– کارشناسی – معدل: 0.00
دانشگاه تهران 1393 - 1397