علی بابامحمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی بابامحمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر پروژه سازه گستر 1384/12 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران مدیریت ساخت
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.25
تربیت مدرس 1390 - 1392