نسرین بهرامی گهرویی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسرین بهرامی گهرویی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زن