یاسر صبوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاسر صبوری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق صنعی - قدرت
– کاردانی – معدل: 15.00
چرم تهران 1386 - 1388