ناصر حرمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ناصر حرمی

محل سکونت: اصفهان - مبارکه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند خرید اذرستان 1392/5 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 16.30
علامه مجلسی 1387 - 1391