سمیرا حدادی نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا حدادی نیا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری موسسه آموزش عالی ریاست جمهوری 1393/6 - 1394/2
کارمند اداری کلان طب 1393/12 - 1393/5
مسئول دفتر موسسه آموزشی رشد 1391/1 - 1392/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی ادبیات
– کارشناسی – معدل: 15.91
لرستان 1385 - 1389
مدیریت اجرایی استراتژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.35
موسسه آموزش عالی ریاست جمهوری 1392 - 1394