صلاح گلباغی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صلاح گلباغی

محل سکونت: کردستان - سنندج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.54
علامه حلی چالوس 1390 - 1392