احسان ورمزیار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان ورمزیار

محل سکونت: همدان - همدان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.20
آبادانی وتوسعه روستاها 1389 - 1391