محمد حبیبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حبیبی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برق پرهون طرح 1392/7 - 1394/2
کارشناس دفتر فنی خاتم الانبیاء 1389/10 - 1392/7
کارشناس برق صفانیکو 1389/2 - 1389/10
کارشناس برق و ابزاردقیق پارس میامی 1388/5 - 1388/11
کارشناس برق و ابزاردقیق پترو صنعت 1386/5 - 1388/4
سرپرست کارگاه توان گستر 1394/3 - 1395/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 13.19
آزاد نائین 1380 - 1385