بهار اسفندیاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهار اسفندیاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل پروژه مادرا 1391/12 - 1393/9
کارمند اداری آرام 1393/10 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 14.33
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند 1389 - 1394