جواد بنی اسدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد بنی اسدی

محل سکونت: خراسان جنوبی - سرایان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر سخت افزار
– کاردانی – معدل: 19.10
آزاد اسلامی فردوس 1378 - 1380