شقایق بنایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شقایق بنایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشتاس فنی توسعه و تجارت رابانه 1392/5 -