محمد لیلاز مهرآبادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد لیلاز مهرآبادی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس شرکت بازرسی فنی گاماراد 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مواد متالورژی صنعتی
– کاردانی – معدل: 14.00
دانشگاه آزاد واحد یزد 1384 - 1390