حمید رضا مهدوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید رضا مهدوی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز پالایشگاه کرمانشاه 1392/3 - 1392/5
مدرس نرم افزار MATLAB شرکت دانش بنیان دانشگاه صنعتی کرمانشاه 1393/9 - 1393/10
مدرس نرم افزار Aspen Plus شرکت دانش بنیان دانشگاه صنعتی کرمانشاه 1393/9 - 1393/10
مدرس نرم افزار Fluent & Gambit شرکت دانش بنیان دانشگاه صنعتی کرمانشاه 1393/9 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع گاز
– کارشناسی – معدل: 16.10
صنعتی کرمانشاه 1388 - 1392
مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای جداسازی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.20
علم و صنعت ایران 1392 - 1394