سامان رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سامان رضایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول اجرایی تعاونی مسکن صابرین 1391/8 - 1392/12
نیروی اجرایی و دفتر فنی شرکت ظفر آرمه 1389/11 - 1391/7
نیروی اجرایی شرکت تهران بوستن 1389/5 - 1389/11
نیروی اجرایی شرکت عارف پژوه 1386/1 - 1386/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.80
مهاباد 1384 - 1389