سهراب رضایی مفرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهراب رضایی مفرد

محل سکونت: هرمزگان - بندر عباس

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن اکتشاف
– کارشناسی – معدل: 15.11
ازاد 1384 - 1388