الهه خاتون تقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهه خاتون تقی

محل سکونت: مرکزی - ساوه

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
کار با اینترنت
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Photoshop
نرم افزار Microsoft Access
نرم افزار Microsoft Powerpoint

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
صدور بیمه نمایندگی بیمه 1393/9 -