الناز طاهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الناز طاهری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 13.00
اردکان 1383 - 1386