محمدرضا سلطانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا سلطانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار آرمان پرداز یکتا 1394/6 - 1394/8
حسابدار دانش حساب آریا 1393/8 - 1394/5
حسابرس پارس خودرو 1392/11 - 1392/12