نغمه رستگاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نغمه رستگاری

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس منابع انسانی شرکت کولر هوایی آبان 1393/3 - 1394/3
مدیر منابع انسانی مجتمع تولیدی صنعتی لوله سبز a.s 1394/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت منابع انسانی منابع انسانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.52
پیام نور شیراز 1389 - 1392
زبان و ادبیات انگلیسی ادبیات انگلیسی
– کارشناسی – معدل: 16.89
دانشگاه شیراز 1380 - 1384