محمدرضا مریخی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا مریخی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین مکانیک ومسول تعمیرات لیفتراک شرکت الومینیوم پارسا 1386/10 - 1394/12
کارشناس فنی ومسول فروش نمایندگی سایپا 1385/2 - 1387/5