سیما گروسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیما گروسی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست مالی شرکت پخش و بازرگانی کیمیا 1390/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.00
کاسپسن 1389 - 1391