علی سعیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی سعیدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد