مجید نظام پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید نظام پور

محل سکونت: سمنان - سمنان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین آزمایشگاه صنایع لاستیکی پارمیدا 1391/11 -
مدیر داخلی کافی نت موج نو 1388/1 - 1390/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار آمار
– کارشناسی – معدل: 12.20
پیام نور 1386 - 1392
آمار آمار
– کارشناسی – معدل: 12.20
پیام نور 1386 - 1392