نوید عشیق

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نوید عشیق

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
طراحی صنعتی طراحی خودرو و طراحی داخلی
– کارشناسی – معدل: 12.56
آزاد مشهد 1384 - 1391