پیمان ممی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیمان ممی زاده

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی
– دیپلم – معدل: 13.22
1388 - 1389