جواد هنرمند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد هنرمند

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مکانیزاسیون فراعمران نگار 1389/1 - 1389/11
کارشناس طراح شبکه های توزیع برق مهندسین مشاور نیرو 1390/7 - 1392/8
کارشناس طراح شبکه های توزیع برق مهندسین مشاور نیرو 1392/8 - 1393/4
کارشناس طراح شبکه های توزیع برق مهندسین مشاور دانشمند 1393/4 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق انتقال وتوزیع
– کاردانی – معدل: 17.57
آزاد 1382 - 1384
برق انتقال وتوزیع
– کارشناسی – معدل: 15.34
شهاب دانش 1386 - 1388