محمد جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جعفری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست خط استام صنعت 1393/5 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی
– کارشناسی – معدل: 14.20
آزاداسلامی 1386 - 1390