مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

تاریخ تولد: ۱۳۷۵/۰۵/۳۰

وضعیت تأهل: مجرد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس زبان آموزشگاه سیتاک 1396/09 - 1396/09