نسیبه گل براری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسیبه گل براری

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی گیاهان دارویی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
شهید بهشتی 1393 - 1395