امید مسلمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید مسلمی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - مراغهسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه کارخانه ی ذوب آهن شمالغرب 1390/12 - 1393/12