محمد ملکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد ملکی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست قسمت تراش و سنگ مغناطیس کارگاه ماشین ابزار 1391/8 - 1392/3
کارشناس و مدرس آزمایشگاه مکانیک سیالات 1392/6 - 1393/6
کارآموز شرکت نیر پارس مپنا 1393/4 - 1393/7
مدرس(کمک استاد گروه مهندسی مکانیک) دانشگاه قم 1391/6 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک سیالات و جامدات
– کارشناسی – معدل: 19.02
قم 1389 - 1393
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی(حرارت و سیالات)
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
صنعتی شریف 1393 - 1393