پانید فریار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پانید فریار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی کشاورزی
– کارشناسی – معدل: 14.70
آزاد 1389 - 1393