نوید فرجی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر R&D، مدیر پروژه، طراح سخت افزار شرکت نوآوران ارتباطات امید 1390/8 - 1393/12
مدیر آموزش، کارشناس فنی و مدرس آموزشی شرکت مهندسي نوین تراشه البرز 1386/3 - 1390/8
کارشناس بخش R&D شرکت نداپرداز انفورماتیک 1385/12 - 1386/3
کارشناس فنی شركت اوزان 1384/5 - 1385/12
عضو هیئت موسس – محقق و مدرس آموزشی موسسه فن آوران اطلاعات البرز 1382/2 - 1384/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.94
خواجه نصیرالدین طوسی 1380 - 1385
برق الکترونیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.01
علم و صنعت 1385 - 1387