رضا مهدی زاده مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا مهدی زاده مقدم

محل سکونت: مازندران - فریدونکنار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاراموز شرکت فرآورده های گوشتی بریون آمل 1390/5 - 1390/11
مدیر تولید شرکت فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی دریاخوراک 1391/7 - 1392/7
مسئول فنی و کنترل کیفی شرکت فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی دریاخوراک 1392/7 - 1394/1
مشاور مدیر عامل شرکت فرآورده های کنسروی گوشتی و غیر گوشتی دریاخوراک 1394/1 -
مشاور مشاور در زمینه تولید محصولات کنسروی و فرآورده های گوشتی 1391/12 -
مشاور مشاوره در زمینه پایان نامه و تجزیه و تحلیل روش انجام آزمایشات در زمینه 1392/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دامغان 1391 - 1393