محرم صابر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محرم صابر

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت سازه پردازی 1391/3 - 1394/1
سرپرست کارگاه شرکت انرژی سازان 1389/2 - 1391/8
مهندس اجرا شرکت فرا نیرو 1387/5 - 1389/1
سرپرست کارگاه شرکت دره دیز 1385/6 - 1387/1
ناظر فنی شرکت فرایند آذربایجان 1383/11 - 1385/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
آزاد 1389 - 1392