فهیمه صفردوست

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فهیمه صفردوست

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار و مسول فروش مسول فروش وحسابدار شرکت پخش لوازم ساختمانی 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری و فروش
– کاردانی – معدل: 16.20
استاد معین رشت 1391 - 1393