حسن تایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن تایی

محل سکونت: بوشهر - بندر دیلم

جنسیت: مرد