سلمان نژادابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سلمان نژادابراهیمی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس فنی و سهام دار شرکت جوش آزمای آترا 1391/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.60
احرار 1391 - 1393