حوری میرزایی اذر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حوری میرزایی اذر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار آزژانس هواپیمایی گل یخ 1392/2 - 1392/9
حسابدار شرکت سرمایه گذاری و خدمات بازرگانی سایکو 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد سرامیک
– کارشناسی – معدل: 16.00
بین المللی امام خمینی 1389 - 1393
ریاضی و فیزیک
– دیپلم – معدل: 19.68
1385 - 1389