محمد جواد شهپوش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جواد شهپوش

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس دفتر فنی و اجرا اداره امور اجرایی قوه قضاییه 1392/6 -
کارشناس دفتر فنی گروه تخصصی شهید رجایی 1391/1 - 1392/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 14.00
علم و فرهنگ 1385 - 1387
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.00
تهران شرق 1388 - 1390
عمران راه و ترابری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
الکترونیکی 1393 - 1395