ارش دارابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش دارابی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز ره پویان صنعت تابان 1388/12 - 1390/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
خواجه نصیر 1393 - 1395
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.75
شهید بهشتی 1388 - 1392