حسین شالی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین شالی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاراموز مبتکر شبکه 1392/3 - 1392/6
مدرس اموزشگاه اندیشه 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.96
شهید باهنر 1390 - 1393
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 13.66
ملایر 1387 - 1390