محسن برف مال

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن برف مال

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
متالورژی انتخاب و شناسایی مواد
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.50
خواجه نصیر الدین طوسی 1392 - 1395