نوید علی اصغرزاد ملکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نوید علی اصغرزاد ملکی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Project
نرم افزار Microsoft Word
کار با اینترنت

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه و انباردار صنایع آترین تبریز 1395/3 - 1395/11
انبار دار و حسابدار انبار شرکت پخش رونق 1393/5 - 1395/3
مدیر داخلی و حسابدار کارخانجات خشکیار جمشیدی 1387/4 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 12.63
تبریز 1383 - 1387